Cookie-k

Tartalomjegyzék

1901-től az iskola önálló tanítótestület lett, vezetője Eperjessy István igazgató-tanító, aki pedagógiai értekezéseket is írt különböző lapokba. Fő témái: a gyermekvédelem, a gyermeklélektan és a gazdasági ismétlő iskola. A gazdasági iskolában folyó tanítás hatékonyságát intézmények, kiállítások látogatásával is igyekezett elősegíteni.
Az iskola tanítótestületének jó munkáját bizonyítja, hogy megbízták az osztatlan népiskola általános és részletes tantervének kidolgozásával. Eperjessy István a mezei gazdaság és kertészet tanításának módszertani utasításait is megírta az Országos Közoktatási Tanács felkérésére.
A szép magyar beszéd elsajátítása érdekében karácsonykor pásztorjátékokat adtak elő a tanulók. A tanév végén jutalomkönyveket kaptak a magyarul legszebben beszélők.
1903-tól kénytelenek voltak bevezetni a váltakozó tanítást, hisz 5 tanteremre lett volna szükség a meglévő 3 helyett.
A tanteremhiányt ideiglenesen megoldotta, hogy a székesfőváros tanácsa bérbe vette a Labanc út 33. sz. alatti ingatlant. Itt tanult IV-V-VI. fiú és lány osztály.
A téli hónapokban napközi működött a rászoruló gyerekek részére az iskolában. A környék lakossága és a tanítótestület tagjai pénzzel, élelmiszerrel támogatták a konyhát. A szegény tanulóknak ruhát, cipőt is adtak minden évben a tél folyamán. A jótékonysági munkát az igazgató felesége, Eperjessy Istvánné fogta egybe.
1903-1912-ig minden télen kosárfonó- és kerti bútor-készítő tanfolyam volt az iskolában, amelyen elsősorban a gazdasági iskola tanulói vettek részt.

1904. elején dr. Ranschburg Pál végzett az iskolában vizsgálatokat a gyerekek képzettartalmának megállapítására. Ezek a gyermekpszichológiai vizsgálatok több éven keresztül folytak, elsősorban Eperjessy István és Fodor Ernő részvételével. A Gyermektanulmányozási Társaság felkérésére is végzett a testület irányított megfigyeléseket.

Tantestület az épület előtt 1905-ben

Copyright

Copyright © 2020 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177