Cookie-k

Tartalomjegyzék

1907-ben a Virányosi dűlőben lévő faiskolából 2000 négyszögölnyi területet kapott az iskola. A gyakorlótelep vezetésével Oláh Dezső tanítót bízták meg, aki a Kert c. szaklapnak is munkatársa volt. A telepen termelt zöldséget és gyümölcsöt eladták, a pénzt a székesfőváros központi pénztárába fizették be. A telepen termesztett dinnyével 1908-ban bronz érmet nyertek az országos kiállításon. A téli hónapokban szlöjd munkákat végeztek nemcsak a gazdasági iskola tanulói, hanem az V-VI. osztályosok is.

1908-ban vásárolta meg a főváros a Labanc út 2-4. sz. alatti ingatlant óvoda és iskola céljára. A 10 szobás emeletes épületben 1909. január 29-én nyílt meg az óvoda, felügyeletével az iskola igazgatóját bízták meg. Ugyanebben az évben a Virányos úton, a gyakorlótelepen tanműhelyt építettek fel.

1909-től a tanítás már szétszórtan 4 épületben folyt.

  • a Labanc út 31. 3 tanteremben 4 osztály és az igazgatói iroda
  • a Labanc út 33. 2 tanteremben 2 osztály és a háztartási iskola konyhája
  • a Labanc út 2-4. iskolabarakkban 4 tanteremben, 4 osztály és egy kis tanítónői szoba
  • a Virányos út 19. gazdasági gyakorlótelep munkaterme
  • A tanszereket 12 szekrényben az osztályokban helyezték el.

Az iskolai könyvtárról először 1907-ben tesz említést a krónika. Ekkor 196 kötetből választhattak a tanítók és 63 kötetből az ifjúság. A Budapest Zugliget Egyesület minden évben 10 koronát adományozott az ifjúsági könyvtár fejlesztésére. 1923-ban már 465 kötet volt a tanítói és 378 kötet a tanulói kölcsönzésre kivehető könyvek száma

Tantestület az 1910-es évek elején

Eperjessy István halála után, 1912-ben Szabó István lett az iskola igazgatója, aki előzőleg a VI. kerületi Lehel utcában tanított.
Ugyanekkor a székesfővárosi tanács a gazdasági- és háztartási iskolát az I. ker. Virányos úti gyakorlótelepre helyezte át, és Oláh Dezsőt bízta meg az igazgatásával. Így a IV-V-VI. osztályos fiútanulók sajnos már nem vehettek részt az itt szervezett tanfolyamokon.
1912-től több új rendelet szabályozta az iskolák életét. Megalakult a pedagógus továbbképzést elősegítő Fővárosi Pedagógiai Szeminárium. Rendelet jelent meg a tanítóknak a gyermekvédelem terén kifejtendő tevékenységéről. A szakfelügyelői intézményt is megerősítették ettől a tanévtől. A kerületi tisztiorvos többször vizsgálta, oltotta a tanulókat. Ebben az évben kezdődtek a svédtorna-módszer szerinti testnevelési órák.
A szabadidő hasznos eltöltésének, valamint a gyerekek kézügyességének fejlesztése érdekében un. "pipere" tanfolyamot indítottak a III-IV. osztályos leánytanulók részére. Háncs, léc, stb. megmunkálásával varródobozokat, kosárkákat készítettek.
A tanítótestületnek minden hónapban értekezletet kellett tartani. Ezek témái 1912-től elsősorban pedagógiai, didaktikai kérdések voltak (fogalmazás-, szépírás módszertana, bemutató órák megbeszélése, szakirodalom ismertetése.)

Az oktatást számtan-, beszéd- és értelemgyakorlati-, természetrajzi (növény-, állat-, ásvány-, embertani), természettani (mechanika, hidrosztatika, magnetika, fény és hangtan), vegytani-, gazdaságtani- szakkörök, rajzszertárak segítették. Az eszközök szekrényekben az egyik tanteremben, illetve a főépület folyosóján voltak elhelyezve.

Copyright

Copyright © 2020 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177