Cookie-k

Tartalomjegyzék

1914-ben kitört az I. világháború, a tanítás csak október 1-én kezdődött. A háborús évek alatt gyakran elmaradtak a tanítási órák az egyéb tevékenységek miatt (lisztjegyek osztása, erdélyi menekültek fogadása, szénszünet).
A tanítók munkadélutánokon, varródélutánokon is dolgoztak. Résztvettek az éjjeli őrszolgálatban, jótékonysági gyűjtőakciókban, adományok szétosztásában is. A gyerekek karácsonyi képeslapokat rajzoltak a katonáknak, fémet gyűjtöttek, az V-VI-os fiúk az iskolai gazdasági- és díszkertet is művelték.
A háború befejeződése utáni években nagyon gyakran voltak hosszú szénszünetek. A rászoruló gyerekeknek a napköziben biztosítottak étkezést különböző segélyszervezetek segítségével.
1920. június 4-én megszólaltak a gyászharangok, iskolagyűlést tartottak. "Minden ember és gyermek egy-egy tiltakozás volt"

1922-től már nem kellett tüzelőhiány miatt hosszú szénszüneteket kiadni, mégsem kirándultak olyan sokat a gyerekek, mint a háború előtti években, de a gyerekszínház előadásait évente kétszer meglátogatták.

Osztálykép 1923-ból

1924-ben nyugdíjazták Szabó Istvánt, az új igazgató a Fővárosi Tanítók Nemzeti Szövetségének alelnöke: Ekamp Nándor lett, aki sok civil szervezetben is betöltött különféle funkciókat. Az eredményesebb nevelés érdekében kérte a fővárosi tanácstól, tornaterem létesítését, de mint tudjuk hiába.

Bizonyítvány az 1928-29 es tanévből

1930-ban a székesfőváros módosította a kerületi közigazgatást, iskolánkat a XII. kerülethez csatolták. Eddigi igazgatónkat kerületi tanfelügyelőnek nevezték ki, de továbbra is a Labanc úti iskola tanítói lakásban lakott. Új igazgatónk az iskola régi tanítója, Mindszenty Boldizsár lett. A tanítás továbbra is 3 épületben, két helyszínen folyt. A Labanc út 4. sz. alatti barakkban az I-III. osztály tanult, a Labanc út 31-33. sz. két épületében a IV-VI. osztályt és a napközit helyezték el. A Labanc út 31-33. sz. alatti iskolának 1400 m2 udvara, 8324 m2 intézeti kertje volt, kályhával fűtötték a termeket a 296 tanuló részére, akik összesen 9 tanulócsoportban tanultak, � ezeket az adatokat egy 1929-30. iskolaévről kiadott évkönyv ismerteti.
A kor iskolarendszerének megfelelően a gyerekek nagy része csak 10 éves koráig járt elemi iskolába, utána más típusú oktatási intézményekben tanult tovább.
A 30-as évekre a Budai-hegység egyre inkább benépesült. Az elegáns villák mellett kisebb családi házak is épültek. A remiz mellett a Beszkárt dolgozók családjai részére kisebb lakótelepet emeltek.
1934-ben a szép, új Fenyves utcai iskolában is megindult a tanítás, így csökkent nálunk a zsúfoltság.
A 20-as évek végén egyre több cserkészcsapat alakult Magyarországon. Az iskola fiútanulói főleg a Pasaréti templom csapatához tartoztak. Elbeszéléseik szerint nagyon sok élményt nyújtott ez a szervezet (táborozások, közös portyák stb.) a 30-as évek fiútársaságának.
1943-ban Mindszenty Boldizsár igazgatót nyugdíjazták. 1903-ban fiatal tanítóként került ebbe az iskolába, és hadifogságának éveit leszámítva végig itt dolgozott.
Calligaris Ferenc vette át az iskola vezetését. A 97734/VII. polgári határozat egyesítette a Labanc és a Virányos úti Népiskolát. A Virányos út 9. sz. alatt 2 épületben, két részre osztott osztály működött. Ebben a tanévben kevesen, mindössze 139-en tanultak a Labanc úton és 50-en a Virányos úton.
1944. április 21-én a Magyar Királyi Honvéd Vasúti- és Hidász Szertár kiképző százada lefoglalta a Labanc út 4. sz. alatti barakképületet laktanyának. A háború végére az épület teljesen romos lett, hamarosan lebontották. A Labanc út 31-33. sz. alatt lévő épület július 24-től a Magyar Királyi Honvédség szaklégvédelmi ütegének lett a laktanyája, a jegyhivatal és az ínségkonyha kivételével.
Az ostrom 1944. dec. 24 - 1945. febr. 14-ig tartott ezen a vidéken. A lakosság az óvóhelyeken húzódott meg. A háború alatt mindhárom telken ástak földalatti árokóvóhelyeket.
A Labanc úti épületekben 75%-os üvegkár keletkezett. Sajnos nemcsak emberek, hanem rövid ideig lovak is használták a nagy épületet, így 1945. februárjában először alaposan ki kellett takarítani és fertőtleníteni a tantermeket. A deszkakerítés 350 méteren hiányzott, a kályhák, a csatorna levezető csövek eltűntek, az épületet kifosztották, a dobogókat, padokat, szertári felszereléseket, stb. elvitték.
A barakkból és a - szinte épen maradt - Virányos úti tantermekből összeszedett néhány padban, ideiglenesen helyrehozott ablakokkal az igazgató, és a tanítók fáradhatatlan munkájának eredményeként 1945. március 8-án megindult a tanítás, de. 9-12 óráig. Áprilistól 8-13 óráig 5 tanteremben, a Virányos úton 2 teremben, heti 18 órában tanultak a gyerekek. Április elején már az iskola veteményes kertjét is megművelték. A rövid tanév július 14-én fejeződött be.

  

Copyright

Copyright © 2020 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177