Cookie-k

Felvételi info

Minden, ami a nyolcadikosok számára fontos lehet

Tájékoztatás az iskolai étkeztetésről új beiratkozóknak a 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata az iskolai gyermekétkeztetés nyilvántartására, megrendelésére, lemondására és számlázására a https://www.bp2.imenza.hu internetes oldalon elérhető iMenza online rendszert biztosítja.

A korábbi gyakorlat szerint a közétkeztetés megrendelése és a számlázás a tanévkezdést megelőzően leadott, étkeztetés igénybe vételére tett (papír alapú) szándéknyilatkozat, valamint az iMenza rendszerhez történő hozzáférés biztosításához megadott (papír alapú) hozzájáruló nyilatkozat alapján történt.

A koronavírus okozta járványhelyzet miatt a papír alapú nyilatkozatok helyett online felületen tesszük lehetővé a szolgáltatás megrendelését és az ehhez szükséges regisztrációt.

Bővebben ...

Az írásbeli felvételi eredmények megtekintése, a javítással kapcsolatos észrevételek elbírálásával kapcsolatos eljárásrend

 Kedves Felvételiző Diák!

Kérlek, a következő információkat figyelmesen olvasd el!

január 24. 8-16 óráig

Írásbeli felvételi eredmények megtekinthetők az iskolában, a titkárságon.
A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel) másolatot készíthetsz.

január 27. 8-16 óráig

Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén a javítással kapcsolatos észrevételt lehet tenni az iskola igazgatójánál írásos formában.

január 30-ig

Az észrevétel elbírálásának eredményéről az iskola írásbeli határozatot hoz, és azt írásban közli az észrevételt tevővel.

február 2-ig

Ha az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló fellebbezést kíván benyújtani, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 
Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.

február 3-6-ig

Az írásbeli feladatok értékelőlapja átvehető a titkárságon.

február 10-ig

Az Oktatási Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja.
A bírálat eredményét határozat formájában a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül megküldi az iskolának és a kérelmezőnek.

Amennyiben az OH határozata a tanuló központi írásbeli felvételi vizsgaeredményének megváltoztatását tartalmazza, az iskola új értékelő lapot állít ki..

 

Copyright

Copyright © 2020 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177