1021 Budapest, Budenz út 20-22. | OM azonosító: 034802
Kezdőlap Őszi témahét
2014.08.30
Őszi témahét PDF Nyomtatás E-mail

Nvtelenjra

 

Őszi témahét programja:

2009. október 12-16.

Osztály: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, 1.c osztály

Időkeret: 5 nap x 4 x 45 perc

Kapcsolatok: NAT

Ember a természetben

Ember a társadalomban

Művészetek – dráma, vizuális kultúra, ének-zene, tánc

Életvitel – egészséges életmód

Kompetenciafejlesztés fókuszai:

Személyes kompetencia:

Élményszükséglet, öntevékenységi vágy, kíváncsiság, önmegismerés – önismeret, befogadási készség, beleélési képesség, igényesség (rend, tisztaság…), természeti jelenségek művészi kifejezésének képessége, finommotorikai készség, önmotiváció.

Kognitív kompetencia:

Holisztikus szemlélet, környezettudatosság, megfigyelő-, összefüggés kereső-, összefüggés kezelő-, tudásszerző-, rendszerező, gondolkodási képesség; anyanyelvi beszéd, kommunikációs képesség, lényegkiemelő képesség, ok-okozati képesség, tanulási képesség. Memóriafejlesztés (szöveg, dallam, mozgás), reprodukáló képesség.

Szociális kompetencia:

Együttműködés, kooperatív készség, felelősségvállalás, empátia, véleményalkotás, véleménynyilvánítás, kommunikatív képesség, tolerancia.

Munkaformák:

- kooperatív csoportmunka (alapcsoportok)

- differenciáló csoportmunka

- páros munka

- frontális munka (drámajáték, közös dal, tánc…)

- egyéni munka

Témahét célja:

A közvetlen és tágabb természeti környezethez való viszonyulás fejlesztése; környezettudatos magatartás kialakítása tevékenykedtető, élményszerű, játékos, tapasztalatszerző (látás, hallás, tapintás, mozgásutánzás…) kooperatív munkával.

Előkészítés:

1. tervezés, ötletelés: feladat-, tevékenységgyűjtemény összeállítása

2. Vadaspark előzetes bejárása, fotózás, előhívás

3. Heti terv összeállítása: kiemelt műveltségterületek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek – foglalkozások

4. Gyűjtőmunkák: családok bevonásával is)

- levelek, termések

- őszi családi fényképek (kirándulás – színek!, munkálatok, élmények)

- madárijesztő kellékeinek beszerzése

- erdőből szemléltető eszközök: ágak, levelek, termések, virágok, állati maradványok…

- piacról: zöldségek, gyümölcsök, magvak, termések

- kézműves kellékek: színes papír (karton, szín.papír, tempera, termések, levelek, szalagok)

- zene-, mese- és versgyűjtemény

- műalkotások gyűjtése

- lakodalmas-kellékek: párta, kalapok, csokréta elkészítése, vőfélybot, pántlika

- faültetés kellékei: dísz-szilva fa beszerzése, szállítása, kerti eszközök

5. Szervezési feladatok:

- óvodai vendégcsoport (Fillér u.) fogadása, vendéglátása, közös tevékenységek szervezése

- kirándulás megszervezése

- szülőkkel közös délután (lakodalmazás, faültetés) megszervezése

summer_clipart_snail

 

1. nap

A nap célja, feladata:

A gyerekek élőlényekkel kapcsolatos viszonyának fejlesztése.

Séta a Vadasparkban: tapasztalatszerzés az élőlények (növények, állatok) megfigyelésében. Tevékenykedtető tapasztalatkeresés, érzékszervi benyomások szerzése (látás, hallás, tapintás – színek, formák, hangok, zajok…).

Elemi szabályok alkotása, megismerése – környezettudatos magatartás. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elvének megismerése.

Tevékenységek:

1. Csapatalkotás

2. Az erdő fohásza

3. Feladatlap rövdi áttekintése, megfigyelési szempontok megbeszélése

4. Utazás oda

5. Vadaspark bejárása; feladatlap kitöltése; állatok, növények megfigyelése; séta közben gyűjtőmunka; állatokkal kapcsolatos drámajátékok

6. Utazás vissza

7. Gyűjtések kiállítása, értékelés

 

megfigyelt_llatok2kicsi

megfigyelt_llatok1kicsij

megfigyelt_nvnyekkicsij

summer_clipart_snail

2009. október 13. kedd

 

2. nap

A nap célja, feladata:

Az élő-élettelen megkülönböztetése. Növények és állatok – élőlények tulajdonságainak rendszerezése, jellemző élettevékenységek – játékos utánzással átélése.

Tevékenységek:

1. Áttekintjük a feladatlapot, közben játszunk

2. Mozgásos feladatok, játékok

3. Állatokhoz, növényekhez, emberekhez kötődve a „lélegzés” téma feldolgozása, játékok

4. Táplálkozás az élővilágban

5. Szaporodás, fejlődés az élővilágban

6. Beszélgetőkör: ősz (növényi, állati, emberi alkalmazkodás)

7. Értékelés

 

 

Msodik_nap

summer_clipart_snail

2009. október 14. szerda

3. nap

A nap célja, feladata:

Érzékszervi tapasztalatszerzés – gyümölcsök, zöldségek.

A tanulási folyamat tevékenységeinek, a tapasztalatszerzés formáinak tudatosítása – a tanulás sokszínűségének megismerése.

Megfigyelem: látom, hallom, tapintom, ízlelem, szagolom.

Együttes élmény „gyümölcse”: zöldség- és gyümölcssaláta készítése.

Munkamegosztás a tevékenységekben.

Tevékenységek:

1. Az ember alkalmazkodása – őszi munkálatok

2. Tanulás, ismeretek szerzése.

3. Tapasztalatszerzés: látás, szaglás, tapintás, ízlelés (játékok)

4. Szétválogatás: gyümölcs / zöldség.

5. Beteg királyné története

6. Zöldség- és gyümölcssaláta készítése

7. Szüret: szokások, mese, dalok, kézműveskedés

8. Értékelés

gymlcsnapj_msolata

summer_clipart_snail

2009. október 15. csütörtök

4. nap

A nap célja, faladata:

Az évszakok – kiemelten az ősz – megjelenése, megjelenítése a művészetben.

Művészetek kifejezőerejének tapasztalati élmények útján szerzett megismerése.

Tevékenységek:

1. Zenehallgatás

2. Beszélgetőkör: változások a természetben.

3. Családi fotók és valódi műalkotások (festmények) – beszélgetés.

4. Vers meghallgatása után festés, színkeverés.

5. Óvodás vendégeink fogadása (Fillér utcai óvoda).

6. Közös kézműves foglalkozás, fókuszban a környezetvédelem.

7. Értékelés

ovisokj

ovisokmindenkep

summer_clipart_snail

2009. október 16. péntek

5. nap

A nap célja, feladata:

Az érzelmi kapcsolatok erősítése párválasztós játékokkal játékosan.

A társas együttlét, együttmozgás élménye.

Az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése.

A viselkedéskultúra kialakítása.

Egyszerűen koreografált játékok: gyermek – és népi játékok, gyermekmondókákra, gyermekdalokra koreografált mozgások tanulása.

Tevékenységek:

1. Beszélgetőkör: ősz – jeles napok.

2. Párválasztós játékok.

3. Lakodalmas játékok eljátszása.

4. A lakodalom felelevenítése játékosan – próba.

5. Szülőkkel közös délután: lakodalom eljátszása.

6. Szülőkkel közös faültetés (Farkas-napi népszokás).

7. Napi, heti értékelés.

lakodalmi_szoksok

osztlyfa

 

 

 

Módosítás dátuma: 2010. január 28. csütörtök, 18:00
 
Kapcsolódó cikkek
Alapítványunk

Alapítványunk neve:

Mentális Fejlesztés
Alapítvány

Számlaszáma:

10103805-51046736-
00000006

Adószáma:

18057368-1-41