Cookie-k

Magas kockázatú expozíció (szoros kapcsolat):

  • A COVID-19 fertőzöttel közvetlen fizikai kapcsolatba került személy
  • A védőeszköz alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg fertőző váladékával érintkezett személy (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz);
  • A COVID-19 fertőzöttel személyes kapcsolatba került személy (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);
  • A COVID-19 fertőzöttel zárt légtérben együtt tartózkodott személy (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. iskolai osztályterem...]

Fentiek szerint az intézményvezető minden különösebb egyéb mérlegelés nélkül valamennyi olyan tanulót a fertőzött személy szoros kontaktjának minősít, akik a tanórákon a fertőzött személy előtt, mögött és mellett ülnek. Egyéb esetekben az intézményvezető a tanórákat tartó és az ügyeletet ellátó pedagógusokkal, az osztályfőnökkel való egyeztetés alapján dönt a szoros kontaktus megítéléséről.

A szoros kontaktnak kijelölt tanulók személyéről, lakcíméről, a gondviselők elérhetőségéről valamint a kontaktus valószínűsíthető utolsó időpontjáról az intézményvezetés értesíti a Nemzeti Népegészségügyi Központ illetékes szakhatóságát, valamint a KRÉTA rendszeren keresztül a szoros kontaktnak kijelölt tanulók gondviselőit.

Ennek megfelelően a járványhelyzet ideje alatt a szülőknek folyamatosan szükséges a KRÉTA-rendszer üzeneteit napi rendszerességgel követnie.

Teendők szoros kontaktnak kijelölt tanulók esetén:

  • Az intézményvezető által szoros kontaktnak kijelölt tanuló esetében a kijelölés időpontjától a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Kormányrendelet szerinti járványügyi megfigyelés (karantén) kezdetét veszi.
  • A szoros kontaktoknak otthon kell maradniuk az NNK határozatának megérkezéséig, s utána az abban foglaltak szerint kell eljárniuk.
  • A szoros kontaktnak való intézményvezetői kijelölésről a házi gyermekorvost haladéktalanul értesíteni szükséges.
  • A járványügyi hatóság a korlátozást határozatával megszünteti, ha a kontaktszemély a járványügyi megfigyelés időtartama alatt, 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, (vagyis a kontaktus utáni 4. és 6. napon) két alkalommal elvégzett PCR teszt – eredményét tartalmazó okirattal a hatóság felé igazolja, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. Az első vizsgálatot attól a naptól számított negyedik napon lehet megkezdeni, amikor a kontaktszemély a COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett (409/2020. (VIII. 30.) Kormányrendelet 2.§ (2)-(3) szakasz).

A Házirend kiegészítését a nevelőtestület 2021. március 1-i értekezletén elfogadta.

Csenki József s.k. 
intézményvezető

A Házirend kiegészítését a Szülői Választmány 2021. március 3-i online értekezletén elfogadta.

Dr. Borsiné Lantos Dóra s.k.
a Szülői Választmány elnöke

A Házirend kiegészítését a Diákönkormányzat 2021. március 2-án elfogadta.

Páli Zsombor s.k.
a Diákönkormányzat elnöke