Cookie-k

Hírek

Hétfőtől az alsó tagozaton jelenléti formában folyik az oktatás

Tisztelt Szülők!

Az alsó tagozaton 2021. április 19-én hétfőn kell először iskolába jönni, normál tanítási nap lesz .

A felső és a gimnáziumi tagozaton változatlanul a digitális távoktatási rend van érvényben. 

Tisztelt Szülők!

A jelenléti oktatás visszatértével kérjük Önöket, hogy a tanulók mulasztását, távolmaradását a KRÉTA rendszeren keresztül szíveskedjenek jelezni legkésőbb a mulasztás első napján, megjelölve a mulasztás kezdő és várhatóan utolsó napját valamint okát!

Tájékoztatom Önöket, hogy a tanulók mulasztása továbbra is beleszámít az éves mulasztások óraszámába. A hatályos jogszabályok, valamint Házirendünk V. fejezete értelmében, ha a tanuló egész év folyamán 250 óránál többet hiányzik, és teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a nevelőtestület dönt a továbbhaladás módjáról (osztályozó vizsga, évismétlés). A Házirend AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉN című XIX. fejezetének „Tanulói hiányzások kezelése” című pontja a következőkkel egészül ki:

A 2021. április 19-től kezdődő időszakban a szülő az V. fejezetben foglaltaktól eltérően, alapos indokkal 5 tanítási napnál hosszabb terjedelemig is igazolhatja a tanuló mulasztását.

Tájékoztatom továbbá Önöket arról, hogy a tanuló távolmaradása esetén az elvégzendő tananyagról és feladatokról a jelenléti oktatás időszakában a KRÉTA rendszer Házi feladat funkciójában lehet tájékozódni. Mulasztás esetén a tananyag követése a KRÉTÁ-ban a tanuló illetve a szülő felelőssége! A jelenléti oktatásban az iskolában ténylegesen jelenlévő tanulók vesznek részt, a hiányzók számára online oktatás nem biztosítható. Az online oktatás kiterjesztésével kapcsolatosan sem mérlegelési, sem döntéshozatali jogköre sem az intézménynek, sem az intézmény fenntartójának nincs. Ennek elrendelése kizárólag az Operatív Törzs javaslata alapján a Kormány kompetenciája.

Együttműködésüket köszönjük!

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A felhívás teljes szövege itt olvasható

Elsős beiratkozás 2021.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során online úton kell beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

A fenti webes felület kezeléséhez itt >>>>> talál útmutatást.

További tudnivalók >>>

BALATONI NYÁRI TÁBOR 2021

 DSC 7830Tudjuk, nem könnyű a helyzet, de bizakodunk és elkezdjük a szervezést,
 mert szeretnénk ha idén is  lenne NYÁRI TÁBOR BALATONFENYVESEN!
 Időpont: 2021. július 15 és 21 között...    Téma: Best of 20 - juj, de jó!

A táborozás részletei >>>

A március 15-i filmpályázat eredményei

Reményeinket túlszárnyaló színvonalon és mennyiségben érkeztek a pályaművek (éppen 15)  iskolánk március 15-i filmpályázatára,
melyben azt kérdeztük az ifjúságtól, hogy "Mit szólnátok egy kis forradalomhoz?" 
 Kérdésünkre ezek voltak a nagydíjas "válaszok":

   

A tagozatonként kiemelt alkotásokon túl valamennyi kiváló mű és a zsűri véleménye is  megtekinthető a továbbiakban:

További dijazott alkotások és zsűri értékelése >>>

Digitális munkarend 2021. tavasz

Tisztelt Szülők!

A hétfői nappal életbe lépő tantermen kívüli digitális munkarenddel kapcsolatosan március 5-én megjelent az Emberi Erőforrások Miniszterének határozata (https://www.oktatas.hu/.../tav.../17_2021_EMMI_hatarozat.pdf), amelynek 6. pontját a március 6-án megjelent 18/2021. (III. 6.) EMMI határozat (https://www.oktatas.hu/.../18_2021_EMMI_hatarozat...) visszavonta. A fentiek alapján:
  • március 8-tól március 31-ig tantermen kívüli digitális munkarend lesz érvényben (az első évfolyamon is)
  • az érettségire való kiscsoportos felkészítő foglalkozások (fakultációk) az eddigi rend szerint, a szaktanárokkal egyeztetve megszervezésre kerülnek.
Április 1-től április 6-ig a tanév rendjében szereplő tavaszi szünet lesz.
 Az első jelenléti tanítási nap előreláthatólag április 7-én (szerdán) lesz.

A tantermen kívüli digitális munkarendben tartandó online órák órarendje honlapunkon hamarosan frissül, kérjük mind Önök, mind tanulóink kísérjék figyelemmel! Az online órákon betartandó szabályokat Házirendünk XX. fejezete tartalmazza.

Amint további információk állnak rendelkezésünkre, azokat honlapunkon, az iskola facebook-oldalán illetve a KRÉTA rendszer üzenetküldő funkcióján keresztül továbbítjuk, kérjük kísérjek figyelemmel ezen információforrásokat!

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

A Házirend kiegészítése a járványhelyzet miatt

A Házirend XIX. pontjának (AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉN) kiegészítése

(Hatályos: 2021. március 1-től)

Fertőzött személy szoros kontaktjának minősülő tanuló kijelölése

Az igazoltan Covid-fertőzött személyek szoros kontaktjának számító tanulók kijelölése az intézményvezető felelőssége, jog- és hatásköre.

A szoros kontaktok meghatározása során a Nemzeti Népegészségügyi Központ által a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban kiadott eljárásrend 7. számú mellékletében
(https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/7_sz_mell%C3%A9klet_kontaktuskutat%C3%A1s_2020.06.11.pdf ) foglaltak szerint jár el az intézmény vezetője, amennyiben:

Bővebben ...

Copyright

Copyright © 2021 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177