Cookie-k

Digitális oktatás

Hétfőtől az alsó tagozaton jelenléti formában folyik az oktatás

Tisztelt Szülők!

Az alsó tagozaton 2021. április 19-én hétfőn kell először iskolába jönni, normál tanítási nap lesz .

A felső és a gimnáziumi tagozaton változatlanul a digitális távoktatási rend van érvényben. 

Tisztelt Szülők!

A jelenléti oktatás visszatértével kérjük Önöket, hogy a tanulók mulasztását, távolmaradását a KRÉTA rendszeren keresztül szíveskedjenek jelezni legkésőbb a mulasztás első napján, megjelölve a mulasztás kezdő és várhatóan utolsó napját valamint okát!

Tájékoztatom Önöket, hogy a tanulók mulasztása továbbra is beleszámít az éves mulasztások óraszámába. A hatályos jogszabályok, valamint Házirendünk V. fejezete értelmében, ha a tanuló egész év folyamán 250 óránál többet hiányzik, és teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a nevelőtestület dönt a továbbhaladás módjáról (osztályozó vizsga, évismétlés). A Házirend AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉN című XIX. fejezetének „Tanulói hiányzások kezelése” című pontja a következőkkel egészül ki:

A 2021. április 19-től kezdődő időszakban a szülő az V. fejezetben foglaltaktól eltérően, alapos indokkal 5 tanítási napnál hosszabb terjedelemig is igazolhatja a tanuló mulasztását.

Tájékoztatom továbbá Önöket arról, hogy a tanuló távolmaradása esetén az elvégzendő tananyagról és feladatokról a jelenléti oktatás időszakában a KRÉTA rendszer Házi feladat funkciójában lehet tájékozódni. Mulasztás esetén a tananyag követése a KRÉTÁ-ban a tanuló illetve a szülő felelőssége! A jelenléti oktatásban az iskolában ténylegesen jelenlévő tanulók vesznek részt, a hiányzók számára online oktatás nem biztosítható. Az online oktatás kiterjesztésével kapcsolatosan sem mérlegelési, sem döntéshozatali jogköre sem az intézménynek, sem az intézmény fenntartójának nincs. Ennek elrendelése kizárólag az Operatív Törzs javaslata alapján a Kormány kompetenciája.

Együttműködésüket köszönjük!

Digitális munkarend 2021. tavasz

Tisztelt Szülők!

A hétfői nappal életbe lépő tantermen kívüli digitális munkarenddel kapcsolatosan március 5-én megjelent az Emberi Erőforrások Miniszterének határozata (https://www.oktatas.hu/.../tav.../17_2021_EMMI_hatarozat.pdf), amelynek 6. pontját a március 6-án megjelent 18/2021. (III. 6.) EMMI határozat (https://www.oktatas.hu/.../18_2021_EMMI_hatarozat...) visszavonta. A fentiek alapján:
  • március 8-tól március 31-ig tantermen kívüli digitális munkarend lesz érvényben (az első évfolyamon is)
  • az érettségire való kiscsoportos felkészítő foglalkozások (fakultációk) az eddigi rend szerint, a szaktanárokkal egyeztetve megszervezésre kerülnek.
Április 1-től április 6-ig a tanév rendjében szereplő tavaszi szünet lesz.
 Az első jelenléti tanítási nap előreláthatólag április 7-én (szerdán) lesz.

A tantermen kívüli digitális munkarendben tartandó online órák órarendje honlapunkon hamarosan frissül, kérjük mind Önök, mind tanulóink kísérjék figyelemmel! Az online órákon betartandó szabályokat Házirendünk XX. fejezete tartalmazza.

Amint további információk állnak rendelkezésünkre, azokat honlapunkon, az iskola facebook-oldalán illetve a KRÉTA rendszer üzenetküldő funkcióján keresztül továbbítjuk, kérjük kísérjek figyelemmel ezen információforrásokat!

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Munkahelyi profil létrehozása mobileszközökön

Egy idő óta változást tapasztalhatnak az iskolai Classroom / Tanterem alkalmazás MOBILOS használatakor. Ehhez adunk most egy kis segítséget, magyarázatot.

Biztonsági okokból változtattunk a helyi eszközkezelési szabályzaton, ezért a mobileszközökön a @budenznet.sulinet.hu végű fiókokhoz egy Workspace/Munkafiók jön létre, ha valaki ilyen fiókkal jelentkezik be.

Az ezzel kapcsolatos tudnivalók itt olvashatók >>>>>.

Gondviselők belépése az e-Kréta rendszerbe

Gondviselői jogosultság

A KRÉTA rendszerben a Gondviselői jogosultság szétvált két szintre, egy "Bővített gondviselői jogosultság"-ra, mely teljes funkcionalitással működik, és egy "Csökkentett gondviselői jogosultság"-ra, mely az e-Ellenőrzőben korlátozott adathozzáférést biztosít az intézmény részéről még vissza nem igazolt gondviselői felhasználók számára.

A KRÉTA e-naplóban >>>>> lehetőség van a belépő felületen egy előzetes - csökkentett jogosultsággal rendelkező - regisztráció elkészítésére. 

Abban az esetben ha a gondviselő még nincs regisztrálva a KRÉTA rendszerben, akkor a gondviselőknek lehetőségük van a belépési felületen található "Gondviselői jelszó igénylése"  szövegre kattintva, az elektronikus ellenőrző belépéséhez szükséges belépési adataikat a megadott e-mail címre igényelni.

Ha több gyermek is jár a Budenzbe, akkor külön-külön belépési azonosítót kell igényelni, de ezután a mobilalkalmazással lehetőség van egyszerűen váltani a regisztrált fiókok között.

Abban az esetben ha már rendelkezik a Kréta rendszerhez felhasználónévvel és jelszóval, akkor nem kell újra igényelnie hozzáférést!

Bővebben ...

Karanténgaléria

Örömmel jelentem be, hogy elkészült a Budenz Karanténgaléria.

A karantén ideje alatt készült képekből válogattam össze 10 évfolyam rajzait, festményeit, ragasztását. 

(a gyűjtemény új képekkel bővült...)

Ráczné Enzsöl Katalin

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel.: +36-1-394-3177
e-mail:

Bővebben ...

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Bővebben ...

Copyright

Copyright © 2021 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177